الهه ناز >>> ويگن

ويگن و ژاكلين
عكس از iranold.com

در آسمان عشق من
ستاره اي نو دميد
چشمان افسونگر وي
مي دهد بر من نويد
غنچه هاي مهر او
در باغ دل شكفته شد
صبح باده وفا در جام جان نهفته شد
بشنو 
نغمه ساز من گويد
با تو او راز من
اي الهه نازم
بشنو آواز من
جادوي آن دو چشم مست
عشق من افسانه كرد
از كف صبر و تابم ربود
باز مرا ديوانه كرد
چون مرغ پر شكسته اي
در دام آن فسونگرم
گر او دارد قصد جان
از قيد جان بگذرم


rightc.gif

leftc.gif

لب دريا >>> رامش

cb07b232ec3259158dcaecaaa6421c26.jpg

نگاه عاشقانمون
حرفاي شاعرانمون
قرار بي قراري و گرفتن بهانمون
لب دريا لب دریا
لب دريا لب دريا

قرار دل بردنامون
دوست دارم گفتنامون
براي هم به خاطر  عشق قسم خوردنامون
لب دريا لب دريا
لب دريا لب دريا

گفتن قصه هاي خوب  قصه خورشيد و غروب
قصه نخلای جنوب 
لب دريا لب دريا
صحبت ساحل اميد   ديدن قوهاي سپيد
دادن وعده و نويد
لب دريا لب دريا

قرار دل بردنامون  دوست دارم گفتنامون
براي هم به خاطر
عشق قسم خوردنامون
لب دريا لب دريا
لب دريا لب دريا

ديدن پنهون شدن مثل یه خورشيد توي آب
ديدن اون لحظه اي كه آبها ميشه رنگ شراب
لب دريا لب دريا
لب دريا لب دريا

وقتي به دريا مي زنيم  دست منو رها نكن
اون كسي كه دوست داره  تو از خودت جدا نكن
لب دريا لب دريا  لب دريا لب دريا


rightc.gif

leftc.gif

رفتم >>> هايده

2u5b0xx.jpg

رفتم رفتم
رفتم و بار سفر بستم
با تو هستم هركجا هستم
از عشق تو جاودان ماند ترانه من
با ياد تو زنده ام عشقت بهانه من
پيدا شو چو ماه نو گاهي به خانه من
تا ريزد گل از رخت در آشيانه من
رفتم و بار سفر بستم  با تو هستم هركجا هستم

آهم را مي شنيدي به حال زارم مي رسيدي
نازت را مي خريدم تو ناز من را مي كشيدي
به خدا كه تو از نظرم نروي
چو روم ز برت ز برم نروي
رفتم و بار سفر بستم با تو هستم هركجا هستم

اگر مراد ما برآيد چه شود
شب فراغ ما سرآيد چه شود
به خدا كس ز حال من خبر نشد
كه به جز غم نصيبم از سفر نشد
نروي يك نفس ز پيش چشم من
كه به چشمم به جز تو جلوه گر نشد
رفتم و بار سفر بستم   با تو هستم هركجا هستم
رفتم رفتم رفتم رفتم


rightc.gif

leftc.gif

حرف دل >>> حسن خياط باشی

8fd5e7540e98b143b63e6e20cec410d3.jpg

بس که از دل شکوه دارم
بس که قهر؟ است روزگارم
ديگر امشب چون غباری سر به صحرا ميگذارم
بس که اشکم روی مژگان مي نشيند
ميروم تا گريه ام را کس نبيند

مردم از اين آشنايي
ای خدا بيگانه ام کن
فارغ از اين قصه و افسانه ام کن
فارغ از اين قصه و افسانه ام کن

پايبند عقل خويشم
بعد از اين ديوانه ام کن
با فراموشی شبی هم خانه ام کن


rightc.gif

leftc.gif

عاشقم من >>> دلکش

755b7f6844a63b926cc0b1dc31e9b67c.jpg

عاشقم من
عاشقی بی قرارم
کس ندارد خبر از دل زارم
آرزویی جز تو در دل ندارم

عاشقم من عاشقی بی قرارم
کس ندارد خبر از دل زارم
آرزویی جز تو در دل ندارم
من به لبخندی از تو خرسندم
مهر تو ای مه آرزومندم
بر تو پابندم

از تو وفا خواهم
من ز خدا خواهم
تا به رهت بازم جان
تا به تو پیوستم
از هم بگسستم
بر تو فدا سازم جان

عاشقم من عاشقی بی قرارم
کس ندارد خبر از دل زارم
آرزویی جز تو در دل ندارم
من به لبخندی از تو خرسندم
مهر تو ای مه آرزومندم
بر تو پابندم

خیزو با من در افقها سفر کن
دل نوازی چون نسیم سحرگاه
ساز دل را نغمه گر کن
همچو بلبل نغمه سر کن
نغمه گر کن
همچو بلبل نغمه سر کن


rightc.gif

leftc.gif

آفتاب کاران جنگل >>> نصرت

سر اومد زمستون
شکفته بهارون
گل سرخ خورشيد باز اومد و شب شد گريزون
گل سرخ خورشيد باز اومد و شب شد گريزون
کوها لاله زارن
لاله ها بيدارن
تو کوها دارن گل گل گل آفتابو ميکارن
تو کوها دارن گل گل گل آفتابو ميکارن
توی کوهستون دلش بيداره
تفنگ و گل گندم داره مياره
توی سينه اش
جان جان جان
توی سينه اش  جان جان جان
يه جنگل ستاره داره
جان جان
يه جنگل ستاره داره

يه جنگل ستاره داره
جان جان
يه جنگل ستاره داره

 سر اومد زمستون
شکفته بهارون
گل سرخ خورشيد باز اومد و شب شد گريزون
گل سرخ خورشيد باز اومد و شب شد گريزون
کوها لاله زارن
لاله ها بيدارن
تو کوها دارن گل گل گل آفتابو ميکارن
تو کوها دارن گل گل گل آفتابو ميکارن
توی کوهستون دلش بيداره
تفنگ و گل گندم داره مياره
توی سينه اش
جان جان جان
توی سينه اش  جان جان جان
يه جنگل ستاره داره
جان جان
يه جنگل ستاره داره
يه جنگل ستاره داره
جان جان
يه جنگل ستاره داره

 سر اومد زمستون
شکفته بهارون
گل سرخ خورشيد باز اومد و شب شد گريزون
گل سرخ خورشيد باز اومد و شب شد گريزون

لبش خنده نور
دلش شعله شور
صداش چشمه و يادش آهوی جنگل دور
صداش چشمه و يادش آهوی جنگل دور
توی کوهستون دلش بيداره
تفنگ و گل گندم داره مياره
توی سينه اش
جان جان جان
توی سينه اش  جان جان جان
يه جنگل ستاره داره
جان جان
يه جنگل ستاره داره

يه جنگل ستاره داره  جان جان  يه جنگل ستاره داره
يه جنگل ستاره داره
جان جان
يه جنگل ستاره داره


rightc.gif

leftc.gif

پير >>> ابی

کاخ جوانان

يه نفر مرد پير
گوشه گير و فقير
با موهای سپيد
تو دلش مرده اميد
مثل يک ديوونه  زير لب می خونه

پای پر پينه ام
دستهای خونی ام
دم به دم هی می گم
اين جا من زندونی ام
مثال اسيرا  ميون زنجيرا

بسه بسته ها رها کنيد
خوب و از بدی سوا کنيد
بر فقيران اين ستم ها
تا به کی

غنچه ها پر پر شدن
بی تن و بی سر شدن
لاله های قشنگ
تو سياهی شب
مردن از بی کسی
تشنه و خم شدن

نشکنين بال اين قاصدک های ما
نشکنين بال اين بی گناهان را اينجا


rightc.gif

leftc.gif

هستی >>> بنان

2bd8ecf40e8e84a44d43ce08fa895be2.jpg

هستی چه بود قصه پر رنج و ملالی
کابوس پر از وحشتی آشفته خيالی
ای هستی منو مستی تو افسانه اي غم افزا
کو فرصتی که لذتی بريم از شب وصالی

ز هستی نصيبم بود درد بینهایت
چنان نی ندارم سر شکوه و شکايت
چرايی غمین اقامت گزین به  درگاه می فروشان
گريز از محن چو من ساغری بزن ساغری بنوشان

هستی چه بود قصه پر رنج و ملالی
کابوس پر از وحشتی آشفته خيالی


ای دل چه ز جانم خواهی     ای تن ز چه جانم کاهی
ترسم که جهانی سوزد    از دل چو برارم آهی

به دلم نرود .؟. زان باشد
چه کنم که جهان همه رويا باشد
بگذر ز جهان همچون من  افشان به جهانی دامن
بزمم سيه اما سازد جمع دگران را روشن

هستی چه بود قصه پر رنج و ملالی
کابوس پر از وحشتی آشفته خيالی
ای هستی منو مستی تو افسانه اي غم افزا
کو فرصتی که لذتی بريم از شب وصالیrightc.gif

leftc.gif

خواستگاری >>> ويگن و بهشته

 ويگن , کمال الدين مستجاب الدعوه , پوران , عطااله خرم

نازت کشيدم ديدم سرانجام
کشيدی دست از افسون و دل آزاری
قدم نهادم به خانه تو  که راز دل تو را گويم
کنم از تو خواستگاری
از شکوه بگذر من بی گناهم
.؟. کردی  .؟.  پشيمانم
اکنون که بر تو افتد نگاهم
تو را ديدم اسير عشق .؟. در چشم تو خوانم

خوب حرف بزن   توضيح بده   از تمول   از سرمايه

سرمايه من باشد دل من
دارم دلی چون آيينه روشن
بگو چه باشد انديشه تو
آگه نباشم از پيشه تو
تو ميدانی عاشقم
بود عشقت پيشه ام
نباشد جز عشق تو
به گيتی انديشه ام

بگو جز عشق و وفا  سخن های ديگری
بگو از سيم و زرت  نشان و انگشتری

مخواه از من مکنت چندان
جای اين هديه ها  در رهت بخشم سر و جان

خونه شخصی داری ؟
خونه دلم مال توست
اتومبيل سواری ؟
اوه تو بايد به روی چشمم بشينی
مقام ؟
مقام امن و می بی غش و رفيق شفيق   گرت مدام ميسّر شود زهی تفيق
مهريه چی ؟
يک سير نبات

مهرت اگر چه بر دل نشسته
نمی خواهم که عمری بینوا مانم
با دست خالی با چشم بسته
چگونه پا نهم در ره خدايا نمی توانم

غافل ز گنج عشق و جوانی
مشو ای جان که در پايت .؟.
مستم ز عشقت آن سان که دانی
اگر از من تو جان خواهی
ز عشقت نمی گريزم

من هم ز عشقت نمی گريزم
عشق و محبت باشد .؟.

دگر چه گويم از نسيه و نقد
اين گفتگو ها باشد سر عقد

اصلاً ميدونی چيه  من جز محبت از تو چيزی نميخوام
حالا که اينطور شد بزار منم بهت بگم که از تمول بی بهره نيستم فقط ميخواستم ببینم نظر تو چيه

چو دارم اکنون يقين
که بر من دلبسته اي
سخن ميگويم درست
تو خوبی و رسته اي

مخور غم از قهر مال
مرا باشد سيم و زر
بريزم بر پای تو
چه خواهی جز اين دگر

ز مهرت باشد دل روشن
.؟.
جان در تن من


rightc.gif

leftc.gif

 
a5c1458599192e51a19e4efaca7cfd3a.jpg
 
هر که ديدم ياری داره من ندارم
شب که ميشه خانه اي روشن ندارم
برم پيش خدا دادی بر آرم
من از کی کمترم ياری ندارم
من چرا يک گل به صد گلشن ندارم
ای خدا من که دل از آهن ندارم
ای خدا من که دل از آهن ندارم

کاشکی در دل غم نداشتم
شب روی سنگ سر میذاشتم
از همه بودم جدا
از دیار آن آشنا
من که اینجا یار و غم خواری ندارم
دیگه در شهر شما کاری ندارم
من چرا یک گل به صد گلشن ندارم
ای خدا من که دل از آهن ندارم
ای خدا من که دل از آهن ندارم
بستم دگر بار سفر
ميرم به يک شهر دگر
میرم و دل به دریا میزنم
سر به دشت و به صحرا میزنم
میرم آنجا در آنجا میزنم
من چرا يک گل به صد گلشن ندارم
ای خدا من که دل از آهن ندارم
ای خدا من که دل از آهن ندارم
 


rightc.gif

leftc.gif

امشب شب مهتابه >>> پریسا

70f17bfb37af0b74d82634a12e29cf5d.jpg

امشب به بر من است آن مایه ی ناز
یارب تو کلید صبح در چاه انداز
ای روشنی صبح به مشرق برگرد
ای ظلمت شب با من بیچاره بساز
ای روشنی صبح به مشرق برگرد  ای ظلمت شب با من بیچاره بساز

امشب شب مهتابه حبیبم رو می خوام
امشب شب مهتابه حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه  طبیبم رو می خوام

گویید فلانی آمده
آن یار جانی آمده

مست است هشیارش کنید
خوابست بیدارش کنید

آمده حال تو  احوال تو
سيه خال تو  سفيد روی تو
ببیند برود
آمده حال تو  احوال تو  سيه خال تو  سفيد روی تو
ببیند برود

امشب شب مهتابه حبیبم رو می خوام
حبیبم اگر خوابه  طبیبم رو می خوام


rightc.gif

/ 0 نظر / 110 بازدید