یادداشت اسفندیار منفردزاده به مناسبت تولد فرهاد:

 

فرخنده باد زاد روز فرهاد، روز عشق به انسان!

تن آدمی شریف است به جان آدمیت       نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت

می دانیم بعضی این بیت را این گونه رفتار کردند:

تن آدمی شریف است به جان آدمیت       نه! همین لباس زیباست نشان آدمیت

فرهاد تن رها کرد

اگر شهرت عشق را فرهاد برد، تلاش کرد تیشه بر بی ستون نادانی زند.

فرهاد عاشق بود.

عشق اگر در جان تو باشد، پس از رفتن تن

به جان دیگران ساری می شود.

جریان این عشق است که می تواند جهان را آزاد و آباد کند

و داد بنا کند.

جهانی درخور شرف انسان.

تن رفتنی است، پس

از جان عاشق باش تا جهان زیبا شود!

فرخنده باد زاد روز فرهاد، روز عشق به انسان!

اسفندیار، برای بیست و نهم دی ماه

/ 0 نظر / 11 بازدید