يار اغيار نشو

    به دادم برس اي اشك

                            دلم خيلي گرفته

                                            نپرس از دوري كي

                                                          نپرس از چي گرفته

******

عيد را بي تو چه شادي كه مرا ياري نيست

مي رود عمر و به نخل هنرم باري نيست

زنگ غم از دل سودازده چون بزدايم

كه مرا پيش نظر آينه رخساري نيست

يك نفس بگذر و بگذار بميرم از شوق

جان فشاندن به ره دوست، گران كاري نيست

***

ز من سوخته دل خبري مي پرسي ؟

سينه پر سوز مرا، رخصت ديداري نيست

مه رخشنده من، مهر فروزنده من

بي تو روزم به خدا غير شب تاري نيست

***

نه چنان باش كه آن لحظه به دادم برسي

كه دگر كنج قفس مرغ گرفتاري نيست

دگر اي شمع مسوز از غم تنهايي من

گرچه از آتش دل، سوزم و غمخواري نيست

*** 

يار اغيار مشو، آينه ام تار مكن

كه بر آيينه خاطر، ز تو زنگاري نيست

/ 0 نظر / 12 بازدید