...


ازدواج به يک قيچی می ماند
به هم وصل است نمی توان آن را از هم جدا کرد
که به جهت های مختلفی حرکت می کند
اما هميشه هر کس را که ميان آن دو تيغه قرار بگيرند ، مجازات می کند .
 
 
 
سيدنی اسميـت
 
 
:::www.sare.ir:::
/ 0 نظر / 8 بازدید