دوستت دارم

Hosted by Tinypic.com

دوستت دارم،

 گفتنش سهل است، ولی دلم در کار آن فرو می ماند،

           معنای اين عبارت آنچنان آهنگين و سرشار است که طنين نوای صور اسرافيل......

(فرانسوا ويلون، شاعر فرانسوي)

Hosted by Tinypic.com

 

 
/ 0 نظر / 14 بازدید