هدیه ای از یه دوست

این آخرین تلاشمه
واسه بدست آوردنت
چقدر می خوای تو بشکنی
غرور شکسته منو
هر چی دلت می خواد بگو
اما بهم نگو برو

این دلو عاشقش نکن
اگه منو دوست نداری

راحت بگو اگه می خوای
قلب منوجا بذاری

دلم پر از شکایته
اما صدام در نمیاد

می ترسم از دستم بری
کاری ازم برنمیاد

/ 0 نظر / 8 بازدید