محو و مات

گفته بودی که: چرا محو تماشای منی؟


                و آنچنان مات، که یکدم مژه بر هم نزنی!


          مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود


                     ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی!

/ 0 نظر / 12 بازدید