تنها تو می دانی دلم سرشار تنهائیست

چشمهای خسته ام غمبار و بارانیست

تنها تو می دانی سکوتم پرزفریاد است

اندوهگین و خسته ام اما لبم شاد است

تنها تو میدانی چقدر غمگین و تنهایم

ماه و ستاره گشته است همدرد شبهایم

وقتی تو نباشی بی قرار و خسته می مانم

هر دلخوشی را بی تو از ائینه میدانم...

/ 0 نظر / 5 بازدید