یاد تو

Thinking of You

 

 

 

 

 

Thinking of you

 

ياد تو

 

 

 

 

Wherever you may go in life


Whatever you may do


Know that I'll always miss you


And I'll be thinking of you

 

هرجايي ميري هرکاري مي کني

 

بدون که هميشه دلم برات تنگ مي شه

 

و به تو می اندیشم
Whether your life is happy


Or you are feeling blue


Please remember our friendship


And remember I'm thinking of you

 

چه شاد باشی...چه دلت گرفته باشه

 

دوستي مون رو به یاد بیار

 

فراموش نکن که به تو می اندیشم
Wherever the road may take you


Whatever you're going through


You'll always remain here in my heart


Because I'm always thinking of you


هر جایی که مسیر سرنوشت تورو ببره

 

هر چیزی که برات پیش بیاد

 

تو هميشه اينجايي تو قلب من

 

چون همواره به تو می اندیشم

 

 


So try to think of me, my friend


And the friendship that we knew


And know forever in my heart


I'll always be thinking of you

 

پس همیشه به من و دوستيمون که به اون اعتقاد داشتيم

 

و داريم فکر کن

 

بدون که هميشه در قلب و فکر منی

 

 

/ 2 نظر / 35 بازدید
غریب عشق

سلام گلم ممنونم که به دیوانسرای من هم سری زدی این کارتم واقعا زیبا و جالبه موفق باشی

علي

سلام قالب وبلاگت خيلي قشنگ شده خيلي من آپم خوشحال مي شم بهم سربزني