نوشته های يک دوست

گذشت زمان برآنها که منتظر می مانند بسیار کند، بر آنها که می هراسند بسیار تند، بر آنها که زانوی غم در بغل می گیرند بسیار طولانی، و بر آنها که به سر خوشی می گذرانند بسیار کوتاه است. اما، بر آنها که عشق می ورزند، زمان را آغاز و پایانی نیست

/ 0 نظر / 8 بازدید