خودت را دوست داشته باش تا به ديگران فرصت دوست داشتن بدهي. 

براي عشق هيچ گاه دير نيست. پس نگران گذران عمر نباش.

عشق در بستر زمان شکل مي گيرد. پس بايد صبور باش.

بيشترين لذت عاشق از عشق است نه از معشوق. پس سعي کن عاشقتر باشي. 

نمي توان کسي را به زور عاشق کرد. فقط مي توان عاشق بود و مهربان و اجازه داد تا عشق در معشوق رشد کند. اگر هم معشوق نصيب عاشق نشد لااقل عشق او نصيب عاشق گشته است.

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید